31ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας


άκουσε το άρθρο

Θέμα συνεδρίου: «Προκλήσεις και Προοπτικές της Μαθηματικής Εκπαίδευσης και Έρευνας στη διεθνοποιημένη δικτυακή εποχή»

Θεματικοί άξονες Συνεδρίου
1. Στο πεδίο της βασικής Μαθηματικής Έρευνας: μεθοδολογικές διευρύνσεις, διεπιστημονικές προσεγγίσεις, διεθνείς αναγνωρίσεις  και οι αμφισημίες τους.
2. Στο πεδίο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης: διεθνείς ερευνητικές κοινότητες, πολλαπλές ερμηνευτικές προσεγγίσεις, διεθνοποίηση των στόχων και των πρακτικών, μορφές πιστοποίησης και οι αμφισημίες τους.»
3. Πρακτικές και καινοτομίες την εκπαίδευση και στην έρευνα

Τόπος διεξαγωγής : Βέροια

Χρόνος διεξαγωγής : Από 7 έως και 9 Νοεμβρίου 2014

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου http://31synedrio.emeimathias.gr/