2ο Διαδικτυακό Μαθητικό Μαθηματικό Φεστιβάλ για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων Θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 7 Απριλίου 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ16.1/77684/Δ2/30-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Το 2ο Διαδικτυακό Μαθητικό Μαθηματικό Φεστιβάλ, σύμφωνα και με την έγκριση του ΥΠΑΙΘ, προτείνεται να το παρακολουθήσουν όλοι οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας, αλλά και Ελληνικών σχολείων του εξωτερικού.

Το περιεχόμενο του φεστιβάλ είναι κατάλληλο, για να το παρακολουθήσουν και όλοι οι εκπαιδευτικοί, καθώς και όσοι ενδιαφέρονται και αγαπούν τα Μαθηματικά.

Οι ομιλητές είναι άτομα με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο, οι ομιλίες τους, οι συνεντεύξεις αλλά και όλα τα δρώμενα του Φεστιβάλ στοχεύουν στη διαμόρφωση θετικής διάθεσης, στάσης, και έξης για τη διαδικασία μάθησης των μαθηματικών. Μέσα από τις διαφορετικές δράσεις του Φεστιβάλ θα παρουσιαστούν ουσιαστικές, επίκαιρες και επιστημονικά ακριβείς γνώσεις, θα αναδειχθούν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι σκέφτονται, νιώθουν, λύνουν προβλήματα και αλληλεπιδρούν.

Μια από τις δράσεις του 2ου Πανελλήνιου Διαδικτυακού Μαθητικού Μαθηματικού Φεστιβάλ, είναι η παρουσίαση εργασιών και δρώμενων σχετικά με τα Μαθηματικά, οι οποίες θα υλοποιηθούν σε σχολεία της χώρας από ομάδες μαθητών σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, με σκοπό να παρουσιαστούν στο φεστιβάλ.

Στις εργασίες μπορούν να λάβουν μέρος ένα μεμονωμένο τμήμα ενός σχολείου – μια ή περισσότερες τάξεις ενός σχολείου – μια ομάδα μαθητριών και μαθητών από περισσότερα τμήματα ή τάξεις ενός σχολείου – ένας μεμονωμένος μαθητής ή μαθήτρια σε συνεργασία πάντοτε με έναν ή περισσότερους εκπαιδευτικούς (οποιασδήποτε ειδικότητας) του σχολείου.

Όσα σχολεία και εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετάσχουν στα δρώμενα με ομάδες μαθητών, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν την πρόθεσή τους και να αποστείλουν το τελικό προϊόν μέχρι το Σάββατο 05 Μαρτίου 2022.

Διαβάστε το έγγραφο

Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Ε.ΤΕ. (http://ekete.gr/) και στον ιστότοπο: http://omathimatikos.gr, από όπου μπορείτε να ενημερώνεστε και να παρακολουθείτε τις εξελίξεις του Φεστιβάλ.

Share and Enjoy !
Shares