24-05-2021 – Αναστολή λειτουργίας τμημάτων σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας λόγω Covid-19

 • Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας των παρακάτω Τμημάτων της Β’ Τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας, του Δήμου Φλώρινας, της Περ. Ενότητας Φλώρινας (Κωδ. ΥΠΑΙΘ : 4740050), λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα της τελευταίας παρουσίας του επιβεβαιωμένου κρούσματος στο αντίστοιχο Τμήμα, ως εξής
 • Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας της Β’ Τάξης του Γυμνασίου Κλεινών, του Δήμου Φλώρινας, της Περ. Ενότητας Φλώρινας (Κωδ. ΥΠΑΙΘ : 4701080), λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα της τελευταίας παρουσίας του επιβεβαιωμένου κρούσματος στη Β’ Τάξη, δηλαδή από το Σάββατο 22-05-2021 έως και την Δευτέρα 31-05-2021. (Απόφαση 2041/24-05-2021, ΑΔΑ: 6ΓΥΕ46ΜΤΛΗ-ΘΥΥ)
 • Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων «Γ-Δομικών» και «Γ3-Γενικής Παιδείας», της Γ’ Τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας, του Δήμου Φλώρινας, της Περ. Ενότητας Φλώρινας (Κωδ. ΥΠΑΙΘ : 4740050), λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα της τελευταίας παρουσίας του επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολείο, δηλαδή από το Σάββατο 22-05-2021 έως και την Δευτέρα 31-05-2021. (Απόφαση 2049/24-05-2021, ΑΔΑ: Ψ32Σ46ΜΤΛΗ-5ΛΘ)
 • Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας του τμήματος «Α4» της Α’ Τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας, του Δήμου Φλώρινας, της Περ. Ενότητας Φλώρινας (Κωδ. ΥΠΑΙΘ : 4740050), λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα της τελευταίας παρουσίας του επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολείο, δηλαδή από το Σάββατο 22-05-2021 έως και την Δευτέρα 31-05-2021. (Απόφαση 2054/24-05-2021, ΑΔΑ: ΩΘΡΨ46ΜΤΛΗ-ΒΜΗ)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο