Έγκριση, κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2023-2024, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ

Απόφαση 95129/Y2/31-08-2023 (ΑΔΑ: 6Ο4Ψ46ΝΚΠΔ-Π1Ω) του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνουμε με μικρότερο … ➜ περισσότερα

Αλλαγές στην ανάθεση διδασκαλίας της Χημείας στα ΕΠΑΛ Ισχύουν από το σχολικό έτος 2023-2024

Απόφαση Φ22/92691/Δ4/23-08-2023 (ΦΕΚ 5206/Β/28-8-2023, ΑΔΑ: 61ΤΟ46ΝΚΠΔ-ΧΣΤ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ. 4103/30-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΓΟΟ46ΝΚΠΔ-54Ω) απόφασης αποσπάσεων εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4134/31-08-2023 (ΑΔΑ: Ψ6ΙΩ46ΝΚΠΔ-Ω6Α) Τροποποίηση της αριθμ. … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ. 4104/30-08-2023 (ΑΔΑ: Ω8Μ346ΝΚΠΔ-ΙΤΥ) απόφασης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, που αφορά τις διαθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα).

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4135/31-08-2023 (Ψ70Β46ΝΚΠΔ-Ψ9Δ) Τροποποίηση της αριθμ. 4104/30-08-2023 … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση τοποθετήσεων ή/και διαθέσεων εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ).

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4136/31-08-2023 (ΑΔΑ: Ψ7ΕΣ46ΝΚΠΔ-Ω1Γ) Τροποποίηση τοποθετήσεων ή/και … ➜ περισσότερα

Εξεταστικά κέντρα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2023 Θα διεξαχθούν από 23-9-2023 μέχρι 2-10-2023

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται τα Εξεταστικά … ➜ περισσότερα

Τοποθετήσεις ή/και διαθέσεις εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για κάλυψη ή/και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4104/30-08-2023 (ΑΔΑ: Ω8Μ346ΝΚΠΔ-ΙΤΥ) Διαθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Αρ. Πρωτ.: 4103/30-08-2023 ΑΔΑ: 6ΓΟΟ46ΝΚΠΔ-54Ω Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ … ➜ περισσότερα

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023 Υποβολή αιτήσεων από από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023

ΥΠΑΙΘΑ, Φ.251/94225/Α5/29–8–2023 Σας υπενθυμίζουμε ότι η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20923/Δ2/ 23-02-2021 υπουργικής απόφασης «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» Αφορά σε θέματα σχετικά με το βαθμό ετήσιας επίδοσης ανά μάθημα - προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών Μουσικού Γυμνασίου

Αριθμ. 93483/Δ2 (Τεύχος B’ 5242/29.08.2023) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20923/Δ2/ … ➜ περισσότερα

Ορισμός αναπληρωτών υποδιευθυντών και αναπληρωτή υπεύθυνου τομέα ΕΚ σε κενές και κενούμενες θέσεις σχολικών μονάδων

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4102/30-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΟΑ46ΝΚΠΔ-33Α) Ορισμός αναπληρωτών υποδιευθυντών … ➜ περισσότερα

Ορισμός αναπληρωτή Διευθυντή σε προσωρινά κενούμενη θέση του Γυμνασίου Λεχόβου

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4101, 30-08-2023 (ΑΔΑ: Ω86346ΝΚΠΔ-2Φ9) Ορισμός αναπληρωτή … ➜ περισσότερα

Ορισμός αναπληρώτριας Διευθύντριας σε κενή θέση του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4100/30-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΨΠ46ΝΚΠΔ-ΡΣ1) Ορισμός αναπληρώτριας Διευθύντριας … ➜ περισσότερα

Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το 2023-2024 Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων

Απόφαση 94006/Δ2/29-08-2023 (ΑΔΑ: Ψ68846ΝΚΠΔ-Η7Η) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την έγκριση … ➜ περισσότερα

Δεν επιβάλλεται ποινή στους αναπληρωτές που παραιτούνται επειδή θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές Το συνταγματικά κατοχυρωμένο και προστατευόμενο δικαίωμα του εκλέγεσθαι δεν είναι δυνατόν να επιφέρει κυρώσεις

Εγκύκλιος 93955/ΓΔ5/28-08-2023 (ΑΔΑ: 9Β6Χ46ΝΚΠΔ-ΘΩΖ) του Υπουργείου Παιδείας Ι) Σύμφωνα με … ➜ περισσότερα

Ανασυγκρότηση των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) Δυτικής Μακεδονίας Αναμένεται η συγκρότηση των ΕΔΥ ανά σχολική μονάδα του κάθε μέλους του Δικτύου

Απόφαση 5754/25-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΣΟΒ46ΝΚΠΔ-ΚΘΒ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αποφασίζουμε την … ➜ περισσότερα

Διευκρινιστικές οδηγίες του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) σχετικά με την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση Η «εξατομικευμένη υποστήριξη» δεν σημαίνει αποκλειστική διδασκαλία με τη μορφή ένας προς έναν

Εγκύκλιος 93506/Δ3/25-08-2023 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις διατάξεις του … ➜ περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων προτίμησης περιοχών υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Έως και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων–δηλώσεων προτίμησης περιοχών υποψήφιων εκπαιδευτικών και … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσωρινή πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή με αναπλήρωση, σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά στο κεντρικό mail ή δια ζώσης από την Παρασκευή 25-08-2023 έως και την Τρίτη 29-08-2023 και ώρα 10:00 πμ

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4060, 25-08-2023 Ο αναπληρωτής Διευθυντής της … ➜ περισσότερα