Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, για την κάλυψη λειτουργικών κενών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, το διδακτικό έτος 2023-2024 Από τη Δευτέρα 31-07-2023 έως και την Τρίτη 08-08-2023

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας καλεί τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ: 1. που … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση στις αναθέσεις του μαθήματος «Χημεία» στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο

Απόφαση 82843/Δ2/24-07-2023 (ΦΕΚ 4768/Β/27-07-2023, ΑΔΑ: 9Ψ2Υ46ΝΚΠΔ-ΒΕ5) Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την … ➜ περισσότερα

Η εξεταστέα ύλη των ΓΕΛ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Απόφαση 82875/Δ2/24-07-2023 (ΦΕΚ 4768/Β/27-07-2023, ΑΔΑ: 9ΩΟΗ46ΝΚΠΔ-ΩΡΙ) Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε την … ➜ περισσότερα

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ της προκήρυξης 2ΓΕ/2023 Υποβολή ενστάσεων από την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 έως και την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (28-7-2023) ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΕ/2023 … ➜ περισσότερα

Συγχαρητήριο μήνυμα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για την εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2023

Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ευχόμαστε … ➜ περισσότερα

Αποτελέσματα εισαγωγής υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων και σοβαρών παθήσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και υποψηφίων στα δημόσια ΙΕΚ

Σχετικά με τα αποτελέσματα εισαγωγής:  Α) υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων … ➜ περισσότερα

Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το 2023-2024 σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ο μικρότερος αριθμός μαθητών με τον οποίο δημιουργούνται Τ.Υ. Ι ή ΙΙ ΖΕΠ είναι 7

Εγκύκλιος 82842/ΓΔ4/24-07-2023 του (ΑΔΑ: 9ΙΣ146ΜΤΛΗ-4Γ0) Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την εκτέλεση σχολικών εκδρομών από Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό Τα οχήματα αυτά δεν δύνανται να συμμετέχουν στο έργο της εκτέλεσης σχολικών εκδρομών

Εγκύκλιος 181527/01-06-2023 (ΑΔΑ: 61Ζ2465ΧΘΞ-2ΣΡ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Σε … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ σε περιοχές, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ για το έτος 2023-2024 Οι αποσπάσεις στις περιοχές και τα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ ισχύουν για το διδακτικό έτος 2023-2024, ενώ αυτές στα ΚΕΔΑΣΥ έως τις 10-07-2024

Απόφαση 82839/Ε4/24-07-2023 του Υπουργείου Παιδείας Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τρίτη 25 έως και τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

Απόφαση 82084/Ε1/21-07-2023 (ΦΕΚ 16/τ. ΑΣΕΠ/21-07-2023, ΑΔΑ: 9ΒΥΧ46ΜΤΛΗ-04Λ) του Υπουργείου Παιδείας … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 25 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

Απόφαση 82085/Ε4/21-07-2023 (ΦΕΚ 15/τ. ΑΣΕΠ/21-07-2023, ΑΔΑ: 91ΑΞ46ΜΤΛΗ-ΞΞ8) του Υπουργείου Παιδείας … ➜ περισσότερα

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης για το 2022-2023 Μέχρι τις 4 Αυγούστου 2023

Έγγραφο 80561/ΓΔ4/19-07-2023 του Υπουργείου Παιδείας Αποκλειστικά και μόνο για το … ➜ περισσότερα

Ανακοινώθηκαν νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών για το 2023-2024

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε κενωθείσα θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας Με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2027

Απόφαση 3602/18-07-2023 (ΑΔΑ: 91ΘΤ46ΜΤΛΗ-ΔΒΡ) της ΔΔΕ Φλώρινας Τοποθετούμε στην παρακάτω … ➜ περισσότερα

Πρόγραμμα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων ΓΕΛ και των ειδικών μαθημάτων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) έτους 2023

Πρόγραμμα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων ΓΕΛ και … ➜ περισσότερα

Πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό»

Από το Υπουργείο  Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται  το  Πρόγραμμα … ➜ περισσότερα

Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις: έλεγχος έγκρισης ή απόρριψης του μηχανογραφικού τους δελτίου Από σήμερα Πέμπτη 20/7/2023  μέχρι και την Παρασκευή 21/7/2023

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, οι … ➜ περισσότερα

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις και μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή Ελλήνων του εξωτερικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έτους 2023 Aπό Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 μέχρι και Τετάρτη 26  Ιουλίου 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι  οι … ➜ περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων και πρωτότυπων δικαιολογητικών για την έκδοση βεβαίωσης Αντιστοιχίας τίτλου σπουδών του Ηνωμένου Βασιλείου Εν όψει της έναρξης υποβολής αιτήσεων των ομογενών και αλλοδαπών ενδιαφερομένων για την εισαγωγή στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Εν όψει της έναρξης υποβολής αιτήσεων των ομογενών και αλλοδαπών … ➜ περισσότερα