36ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας – Ολυμπιάδα Χημείας 2023 Μέχρι τις 17 Μαρτίου 2023 οι ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών

Έγγραφο Φ15/21220/Δ2/23-02-2023 του Υπουργείου Παιδείας Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) … ➜ περισσότερα

Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο Δράσεις στα σχολεία από τη Δευτέρα 6 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

21229/ΓΔ4/23-02-2023 – Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο Η … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης Με θητεία μέχρι 31-7-2027

Απόφαση Φ.351.1/69/20931/Ε3/23-02-2023 (ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ) του Υπουργείου Παιδείας Τοποθετούμε στις αντίστοιχες … ➜ περισσότερα

Λήξη της θητείας ή παύση άσκηση των αρμοδιοτήτων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Από 23 Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση Φ.351.1/70/20934/Ε3/23-02-2023 (ΑΔΑ: 97ΙΜ46ΜΤΛΗ-ΤΝΚ) του Υπουργείου Παιδείας ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ από την … ➜ περισσότερα

Προσλήψεις 1.464 αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το 2022-2023 Ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το … ➜ περισσότερα

Προσλήψεις 484 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2022-2023 Ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

Ανακοίνωση (21-02-2023) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 και ΠΕ79 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης Υποβολή αιτήσεων 7/3 ώρα 08:00 έως 31/3 ώρα 14:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 1ΓΕ/2023) – Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 5/20.02.2023 Για τη διαδικασία … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε. Υποβολή αιτήσεων 7/3 ώρα 08:00 έως 31/3 ώρα 14:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Aριθμός 2ΓΕ/2023) – Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 4/20.02.2023 Για τη διαδικασία … ➜ περισσότερα

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας επιλογής διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Φλώρινας Υποβολή ενστάσεων από Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 08:00 έως και Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 23:59

Αναρτάται σήμερα 21/2/2023 ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας, των υποψηφίων … ➜ περισσότερα

Αριθμός εισακτέων μαθητών/μαθητριών σε Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια κατόπιν εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2023-2024

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ: 3/Ε.Σ.Ε.Ε/17-2-2023 «Αριθμός εισακτέων μαθητών/μαθητριών σε Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως επιτηρητές στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 Η δήλωση ενδιαφέροντος γίνεται ηλεκτρονικά από 15-02-2023 μέχρι και 19-02-2023

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 940/15-02-2023 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Τρίτη 14 Φεβρ 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 1/07-02-2023

ΑΔΑ: 6Ψ2Τ46ΜΤΛΗ-ΥΙΝ – Αναγνώριση συνάφειας ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών … ➜ περισσότερα

Διαγνωστικού χαρακτήρα εξετάσεις για τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων.

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 14163/ΓΔ4 Τεύχος B’ 724/13.02.2023  Διεξαγωγή σε εθνικό … ➜ περισσότερα

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τον χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Σχολείων ή Πειραματικών Σχολείων Τα κριτήρια αξιολόγησης των σχολικών μονάδων

Απόφαση 15744/Δ6/10-02-2023 (ΦΕΚ 705/Β/10-02-2023, ΑΔΑ: ΨΑΕΩ46ΜΤΛΗ-Σ1Η) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο … ➜ περισσότερα

Δελτίο τύπου του ΙΕΠ για τη Β΄ φάση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτκών Η επιμορφωτική περίοδος αρχίζει στις 20-02-2023 και ολοκληρώνεται στις 12-05-2023

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 8 Φεβρ 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 1/07-02-2023

ΑΔΑ: 93ΣΥ46ΜΤΛΗ-8Ξ8 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ

14374/ΓΔ5/08-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΖΝ146ΜΤΛΗ-ΠΦ3) Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων και αναγκαίων τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με την ειδική ψηφιακή εφαρμογής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

Αριθμ. 12980/Ε3 – Τεύχος B’ 602/08.02.2023 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων και … ➜ περισσότερα