Σχεδιασμός και υλοποίηση eTwinning έργων για το σχολικό έτος 2022-2023 Οι εκπαιδευτικοί συνάπτουν συνεργασία «eTwinning» οποιαδήποτε χρονική στιγμή του σχολικού έτους, με διάρκεια η οποία συμφωνείται με το συνεργαζόμενο σχολείο χωρίς χρονικό περιορισμό

Εγκύκλιος 161463/Η1/29-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΛ5Κ46ΜΤΛΗ-Υ4Ω) του Υπουργείου Παιδείας Το «eTwinning» -η … ➜ περισσότερα

Πανελλαδικές 2023: Προφορικά ή γραπτά εξεταζόμενοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν έως το τέλος Ιανουαρίου 2023

Απόφαση Φ.251/160199/Α5/23-12-2022 (ΦΕΚ 6864/Β/29-12-2022, ΑΔΑ: 6ΜΛ546ΜΤΛΗ-ΞΦ4) του Υπουργείου Παιδείας Δημοσιεύτηκε … ➜ περισσότερα

Επιμορφωτικές δράσεις του Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ Φλώρινας Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Τα μέλη ΕΕΠ δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα για μία Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Έγγραφο Φ.361.22/10/160275/Ε3/23-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΖ146ΜΤΛΗ-ΓΑ1) του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα … ➜ περισσότερα

Τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθημάτων της Α’ και Β’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑΛ Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023

Απόφαση Φ9/157144/ΓΔ4/19-12-2022 (ΦΕΚ 6545/Β/21-12-2022, ΑΔΑ: ΩΖΣ646ΜΤΛΗ-ΙΒΗ) του Υπουργείου Παιδείας Τα … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της 6790/08-12-2022 προκήρυξης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

ΔΔΕ Φλώρινας 7288/27-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΝΕ46ΜΤΛΗ-410) – Τροποποίηση της 6790/08-12-2022 (ΑΔΑ: … ➜ περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Κατά 12 ημέρες, δηλ. έως και την 9η Ιανουαρίου 2023

Απόφαση Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (ΦΕΚ 6711/Β/23-12-2022) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την υπό … ➜ περισσότερα

Έναρξη του προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 έως την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση 29860/22-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΚΙΟΞΛΔ-3ΦΒ) του ΙΕΠ Στη συνέχεια των 143616/Ε3/18-11-2022 … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 377 αναπληρωτών για το 2022-2023 βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

Ανακοίνωση 21-12-2022 του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Παραλαβή πιστοποιητικών ΚΠγ περιόδου Μαΐου 2022

Καλούνται οι επιτυχόντες των εξετάσεων περιόδου Μαΐου 2022 του Κρατικού … ➜ περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Τετάρτη 28-12-2022

Έγγραφο 153548/Ε3/12-12-2022 του Υπουργείου Παιδείας Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ποιες άδειες προσμετρώνται στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων

Έγγραφο Φ.361.22/8/154755/Ε3/14-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΤΚ46ΜΤΛΗ-3ΞΘ) του Υπουργείου Παιδείας Στο χρόνο άσκησης … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Έγγραφο 9157/15-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΕΡ46ΜΤΛΗ-Ν6Ε) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Προκειμένου να … ➜ περισσότερα

Διεξαγωγή έρευνας του «Παρατηρητηρίου για τη διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη», του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στη χώρα μας Το online ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση έως την 31η Δεκεμβρίου 2022

Έγγραφο 154568/ΓΔ4/13-12-2022 του Υπουργείου Παιδείας Το «Παρατηρητήριο για τη διδασκαλία … ➜ περισσότερα

Ορισμός εξεταστών για την εξέταση ξένης γλώσσας Προκειμένου  να  εξετάσουν  προφορικά  τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνέντευξης ενώπιον των αρμόδιων συμβουλίων επιλογής

Απόφαση Φ.350/126/154792/Ε3/14-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΨΜΧ46ΜΤΛΗ-ΦΟ2) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε τους εξεταστές … ➜ περισσότερα

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Εγκύκλιος 154796/Ε1/14-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΣΦ46ΜΤΛΗ-ΞΞΔ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο … ➜ περισσότερα

1η Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Εγκύκλιος 154852/Ε4/14-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 14 Δεκ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 33/14-12-2022

ΑΔΑ: ΡΩΦ446ΜΤΛΗ-19Λ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας Εν αναμονή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν αναγνωρίζεται

Έγγραφο 2/181847/ΔΕΠ/05-12-2022 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Σύμφωνα με τις … ➜ περισσότερα