Έγκριση, κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2022-2023, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ Τα ολιγομελή των ΕΠΑΛ του Ν. Φλώρινας που εγκρίθηκαν

Απόφαση 105266/Y2/31-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΝΦ46ΜΤΛΗ-Κ87) του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνουμε με μικρότερο … ➜ περισσότερα

Τοποθετήσεις, αποσπάσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αριθμ. Πρωτ.: 5267/31-08-2022 – Τοποθετήσεις μετά … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2022-2023 Από την Τρίτη 30 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022

Εγκύκλιος 104859/Ε1/20-08-2022 (ΑΔΑ: 9ΩΚΗ46ΜΤΛΗ-ΘΤΚ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, … ➜ περισσότερα

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022 Υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ: Φ.251/103812/Α5/26-8-2022 Οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι επιθυμούν … ➜ περισσότερα

Κοινή ανακοίνωση Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας για το άνοιγμα των σχολείων  Παραμένει προαιρετική η χρήση προστατευτικής μάσκας

Τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας εκδίδουν από κοινού … ➜ περισσότερα

Κατάθεση δικαιολογητικών για υπαγωγή στο ειδικό ποσοστό υποψηφίων συμμετεχόντων πανελλαδικών εξετάσεων 2022 από περιοχές που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών Μέχρι και την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου στο γραφείο 11 της ΔΔΕ Φλώρινας

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με … ➜ περισσότερα

Αποφάσεις τοποθετήσεων, διαθέσεων και αποσπάσεων εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας – Αρ. Πρωτ.: 4135/30-08-2022 (ΑΔΑ: Ρ4ΙΔ46ΜΤΛΗ-17Δ) Διαθέσεις … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Διευθυντών σε κενούμενες θέσεις σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας H θητεία τους ξεκινά από 01-09-2022

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας: Αρ. Πρωτ.: 4145/30-08-2022 (ΑΔΑ: Ω2Φ146ΜΤΛΗ-ΕΗΠ) Τοποθέτηση Αναπληρωτών … ➜ περισσότερα

Οδηγίες επί της Υπουργικής Απόφασης για το ειδικό ποσοστό υποψηφίων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών Υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων μέχρι και την Παρασκευή 02-09-2022

Εγκύκλιος Φ.251/104414/Α5/29-08-2022 του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το 2022-2023 Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων

Απόφαση 103261/Δ2/25-08-2022 (ΑΔΑ: 6Α0Ω46ΜΤΛΗ-Λ4Γ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την έγκριση … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση απινιδωτή στον Δήμο Φλώρινας Εντός των γραφείων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας-Πολιτισμού και Τουρισμού (Πρόνοια), επί της Δημοτικής Αγοράς (πρώην ΚΕΠ)

Έγγραφο του Δήμου Φλώρινας: 29465/29-08-2022 Σας ενημερώνουμε πως ο Δήμος … ➜ περισσότερα

Υπουργική Απόφαση: Ένταξη των υποψηφίων του νομού Φλώρινας στην κατηγορία των καθ΄ υπέρβαση εισακτέων σε ΑΕΙ και ΑΕΑ λόγω του σεισμού της 9ης Ιανουαρίου 2022 Για τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση

Σχετικά με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων  πανελλαδικών εξετάσεων 2022 … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για τη διενέργεια των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά σχολικού έτους 2022-2023 Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 26-08-2022 έως και τη Δευτέρα 29-08-2022

Έγγραφο ΔΔΕ Φλώρινας: Αρ. Πρωτ.: 4082/25-08-2022 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσωρινή πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών με αναπλήρωση, σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 24-08-2022 έως και το Σάββατο 27-08-2022 και ώρα 23:59

Έγγραφο ΔΔΕ Φλώρινας: Αρ. Πρωτ.: 4051/24-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΙΗ46ΜΤΛΗ-Θ70) Η Διευθύντρια … ➜ περισσότερα

Απαλλαγή από την άσκηση των καθηκόντων τους Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Μετά από αίτηση παραίτησής τους

Απόφαση 4046/23-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΟΥ46ΜΤΛΗ-ΤΕΔ) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Αποφασίζουμε Α. … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της απόφασης κατανομής των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας σε Ομάδες Συμπερίληψη και του Εκκλησιαστικού Σχολείου Φλώρινας

Απόφαση 4029/22-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΥΕ46ΜΤΛΗ-8ΜΝ) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Α) Τροποποιούμε … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 22 Αυγ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Νο 21/22-08-2022

ΑΔΑ: 6ΞΒΥ46ΜΤΛΗ-Β45 – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Μελισίδου Ζαφειρειώ … ➜ περισσότερα

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το 2022-2023 Επεκτείνεται η Τράπεζα Θεμάτων και στην Γ’ Τάξη των ΓΕΛ

Απόφαση 101173/Δ2/17-08-2022 (ΦΕΚ 4450/Β/22-08-2022) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε την εξεταστέα … ➜ περισσότερα

Ανασυγκρότηση του ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Μακεδονίας Η θητεία των μελών του συμβουλίου λήγει στις 31-12-2022

Απόφαση 5062/19-08-2022 (ΑΔΑ: 61ΗΓ46ΜΤΛΗ-ΝΓΑ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Ανασυγκροτούμε το … ➜ περισσότερα