Αναγνώριση προϋπηρεσίας με την ιδιότητα του ηθοποιού στο Εθνικό Θέατρο και στο Κ.Θ.Β.Ε. Δύναται να αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη

Έγγραφο 82292/Ε3/05-07-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σας διαβιβάζουμε το σχετικό έγγραφο/απάντηση … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 17/04-07-2022 και 18/06-07-2022

ΑΔΑ: ΨΗ3Φ46ΜΤΛΗ-9ΕΚ – Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικού Τίτλου – Φαρσάρη Γεωργία … ➜ περισσότερα

Ανακοινώθηκαν οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης μέχρι και την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

Απόφαση Φ.353.1/97/82177/Ε3/05-07-2022 (ΑΔΑ: 971Ν46ΜΤΛΗ-ΒΔΟ) του Υπουργείου Παιδείας Κυρώνουμε τους ακόλουθους … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτης 5 Ιουλίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 17/04-07-2022

Μείωση ωραρίου λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας (Μούζα Βασιλική) Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικού … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της απόφασης που ρυθμίζει θέματα εγγραφών και μετεγγραφών στα Γυμνάσια και Λύκεια Ρυθμίζει κυρίως θέματα κινητικότητας μαθητών από και προς τα Πρότυπα ΕΠΑΛ

Απόφαση 77231/ΓΔ4/23-06-2022 (ΦΕΚ 3323/Β/28-06-2022) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την τροποποίηση … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο