Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2022-2023 Οι αποσπάσεις στις περιοχές μετάθεσης και τα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕΔΑΣΥ ισχύουν για το διδακτικό έτος 2022-2023, ενώ αυτές στα ΚΕΔΑΣΥ έως τις 10-07-2023

Απόφαση 91175/Ε4/21-07-2022 του Υπουργείου Παιδείας Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για … ➜ περισσότερα

Η ύλη στην οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 Για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικοτήτων

Απόφαση Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/Β/21-07-2022, ΑΔΑ: ΨΛ9Ε46ΜΤΛΗ-1ΒΚ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε … ➜ περισσότερα

Ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 παρουσιάστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία, ενώπιον … ➜ περισσότερα

Αποχαιρετιστήριο μήνυμα της απερχόμενης Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Ευγενίας Μαρνέρη

Με αφορμή την ολοκλήρωση της θητείας μου στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας … ➜ περισσότερα

Tα αποτελέσματα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2022Α Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν για την έκδοση και την χορήγηση του τίτλου επιτυχίας με νέο Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ

Απόφαση 90310/A5/20-7-2022 του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Εκδόθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό Υποβολή ενστάσεων από 21 Ιουλίου 2022 έως και 1 Αυγούστου 2022

Ανακοίνωση (20-7-2022) του ΑΣΕΠ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΕΑ/2022 … ➜ περισσότερα

Η χωροταξική κατανομή των αποφοίτων των Γυμνασίων στα Γενικά Λύκεια για το 2022-2023 Με βάση τη διεύθυνση κατοικίας των μαθητών, την κτηριακή υποδομή των σχολείων και το διδακτικό τους προσωπικό

Απόφαση 3525/14-07-2022 της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Καθορίζουμε τα Ημερήσια Γενικά … ➜ περισσότερα

Μέχρι πότε πρέπει να γίνει η οριστικοποίηση των τμημάτων ανά σχολική μονάδα για το 2022-2023 Κάθε νέα εγγραφή ή μετεγγραφή μαθητή θα μπορεί να πραγματοποιηθεί επί των τμημάτων αυτών

Έγγραφο 88242/ΓΔ4/15-07-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με το άρθρο 22 … ➜ περισσότερα

Μετατάξεις εκπαιδευτικών από βαθμίδα σε βαθμίδα και από κλάδο σε κλάδο Μετά από αίτησή τους και σε κενές οργανικές θέσεις

Απόφαση 86595/Ε2/13-07-2022 (ΦΕΚ 1694/Γ/15-07-2022, ΑΔΑ: 6ΜΤ446ΜΤΛΗ-217) του Υπουργείου Παιδείας Μετατάσσονται … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Η θητεία τους λήγει την 31η Ιουλίου 2026

Απόφαση Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) του Υπουργείου Παιδείας Τοποθετούμε στις αντίστοιχες … ➜ περισσότερα

Η ύλη στην οποία θα εξεταστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων Είναι κοινή για τα Ημερήσια και τα Εσπερινά ΓΕΛ

Απόφαση 85745/Δ2/11-07-2022 (ΦΕΚ 3731/Β/14-07-2022) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε την εξεταστέα … ➜ περισσότερα

Πόσοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ θα διοριστούν ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα Θα αναλάβουν υπηρεσία με την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023

Κοινή Απόφαση 88085/Ε1/15-7-2022 (ΦΕΚ 3741/Β/15-07-2022, ΑΔΑ: 61ΤΡ46ΜΤΛΗ-3ΟΦ) των Υπουργείων Οικονομικών … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Απόφαση 87922/Η2/15-7-2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Φ46ΜΤΛΗ-ΦΑΦ) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε τους παρακάτω … ➜ περισσότερα

Παράταση θητείας εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Για ένα ακόμη σχολικό έτος και εφόσον το επιθυμούν

Άρθρο 87 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022) 1. α) Η … ➜ περισσότερα

Αντιστοιχίες Τμημάτων των ΑΕΙ για τις μετεγγραφές φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 Ενενήντα δύο (92) πανεπιστημιακά τμήματα χωρίς αντιστοιχία

Απόφαση 84620/Ζ1/08-07-2022 (ΦΕΚ 3599/Β/08-07-2022, ΑΔΑ: 6ΙΜΥ46ΜΤΛΗ-ΡΝ8) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε … ➜ περισσότερα

Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2022 Και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες … ➜ περισσότερα

Ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘ οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) 2022

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει σήμερα, (8-7-2022) τους πίνακες … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε Μουσικά Σχολεία και σε ΣΜΕΑΕ Για το διδακτικό έτος 2022-2023

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την κατανομή μαθητών στα Γενικά Λύκεια για το 2022-2023 Τα αποτελέσματα της κατανομής θα είναι ορατά στο e-εγγραφές από την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022

Έγγραφο Φ1/82712/Δ2/05-07-2022 του Υπουργείου Παιδείας Α. Οδηγίες για την κατανομή … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο