Πώς θα συγκροτηθούν τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων Κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου για την επιλογή στελεχών της Εκπαίδευσης και χωρίς τη συμμετοχή των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) … ➜ περισσότερα

Αλλαγή στη σειρά επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης Η επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων θα προηγηθεί αυτής των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Παρ. 1 του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) … ➜ περισσότερα

Το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων 2022 για τους υποψήφιους των ΓΕΛ Αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2022

Απόφαση Φ253.2/95620/Α5/29-7-2022 (ΑΔΑ: 9Η2Μ46ΜΤΛΗ-2ΓΨ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο … ➜ περισσότερα

Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης Αναπληρώνουν τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται

Απόφαση Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε αναπληρωτή του … ➜ περισσότερα

Ο νέος ενιαίος τρόπος εισαγωγής σε όλα τα Μουσικά Τμήματα των Πανεπιστημίων Από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Από το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 και εφεξής – Σύμφωνα με … ➜ περισσότερα

Συγχαρητήριες ευχές για τους επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022 Της διευθύντριας ΔΔΕ Φλώρινας Δέσποινας Παπαδοπούλου

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων είναι πάντα μια … ➜ περισσότερα

Καταργείται η διάταξη που προέβλεπε μετατάξεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε θέσεις ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των ΑΕΙ Καμία νέα αίτηση εκπαιδευτικού δεν θα πρέπει να παραλαμβάνεται εφεξής από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας Σύμφωνα με τις διατάξεις του … ➜ περισσότερα

Έγκριση λειτουργίας Ολιγομελών Τμημάτων των ΕΠΑΛ της Δυτικής Μακεδονίας για το 2022-2023 Πρόκειται για τα μοναδικά ανά Νομό και ταυτόχρονα ολιγομελή τμήματα

Απόφαση 4696/27-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΤΝ46ΜΤΛΗ-4ΚΜ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Εγκρίνουμε τη … ➜ περισσότερα

Οριστικοποίηση του πλήθους των τμημάτων των ΕΠΑΛ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας για το 2022-2023 Πρόκειται για τα μη ολιγομελή τμήματα

Απόφαση 4694/27-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΡΚ46ΜΤΛΗ-3ΕΨ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αποφασίζουμε την … ➜ περισσότερα

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού Β’ και Γ’ τάξης ΓΕΛ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Για το σχολικό έτος 2022-2023

Απόφαση 4693/26-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΘΛΛ46ΜΤΛΗ-Ε1Φ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Εγκρίνουμε τη … ➜ περισσότερα

Μήνυμα της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, Δέσποινας Παπαδοπούλου Αντιλαμβάνομαι την παρουσία μου ως υπηρεσία με στόχο την προσφορά ποιοτικής παιδείας προς τους μαθητές

Αγαπητές κι αγαπητοί συνάδελφοι, Αναλαμβάνω τα καθήκοντά μου ως Διευθύντρια … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ, Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 19/18-07-2022

ΑΔΑ: 9ΗΩΘ46ΜΤΛΗ-Ε0Ζ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

Ανασυγκρότηση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Μετά την ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Απόφαση 4658/25-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΕ946ΜΤΛΗ-0ΡΒ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Ανασυγκροτούμε το … ➜ περισσότερα

Τα αποτελέσματα του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής περιόδου 2022 Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν για την έκδοση και την χορήγηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής με νέο Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση (26-7-2022) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας Οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν τα ενδιαφερόμενα σχολεία με την έναρξη του νέου σχολικού έτους

Εγκύκλιος 90306/ΓΔ4/20-07-2022 (ΑΔΑ: 9Ζ2546ΜΤΛΗ-395) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων προς μόνιμο διορισμό στην Γενική και στην Ειδική Αγωγή Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣΥΔ από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Πρόσκληση 91715/Ε1/22-07-2022 (ΦΕΚ 50/τ. ΑΣΕΠ/23-07-2022, ΑΔΑ: ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ) του Υπουργείου Παιδείας … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων προς μόνιμο διορισμό Μέσω του ΟΠΣΥΔ από τη Δευτέρα 25 έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Απόφαση 91767/Ε4/22-07-2022 (ΦΕΚ 49/τ. ΑΣΕΠ/23-07-2022, ΑΔΑ: 6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ) του Υπουργείου Παιδείας … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2022-2023 Οι αποσπάσεις στις περιοχές μετάθεσης και τα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕΔΑΣΥ ισχύουν για το διδακτικό έτος 2022-2023, ενώ αυτές στα ΚΕΔΑΣΥ έως τις 10-07-2023

Απόφαση 91175/Ε4/21-07-2022 του Υπουργείου Παιδείας Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο