Αναγνωρίσεις συνάφειας Μεταπτυχιακών Τίτλων εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: 78ΣΡ4653ΠΣ-Ν4Λ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου. ΑΔΑ: 679Ψ4653ΠΣ-ΣΛ9 – … ➜ περισσότερα

Διαθέσεις, ανακλήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

ΑΔΑ: 6ΥΗ84653ΠΣ-ΩΟΤ – Ανάκληση των διαθέσεων της αριθμ. 6155/05-12-2017 Απόφασης … ➜ περισσότερα

Πίνακες αξιολογικών μονάδων των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των ΚΕ.ΣΥ.Π. Δυτικής Μακεδονίας

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες αξιολογικών μονάδων (συνημμένο 1) των υποψήφιων … ➜ περισσότερα

Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑΛ των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας κατ’ εφαρμογή του ν. 4473/2017

Απόφαση Φ2/220509/Δ4/14-12-2017 (ΦΕΚ 4491/Β/19-12-2017, ΑΔΑ:6ΒΟΛ4653ΠΣ-ΗΗ9 και ΑΔΑ: 7ΜΑΧ4653ΠΣ-ΝΦΧ) του Υπουργείου … ➜ περισσότερα

Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο για το 2017 – 2018 Κάθε σχολείο έχει την ευχέρεια να προσαρμόσει το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Φ.Α., με βάση τις ανάγκες, την υλικοτεχνική υποδομή και τα χαρακτηριστικά των μαθητών της.

Έγγραφο 221387/Δ2/15-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

«Γενικά Λύκεια και Βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών» – Πιλοτική Δράση Εκδήλωση ενδιαφέροντος των ΓΕΛ έως την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 πμ

Έγγραφο 222256/Δ2/18-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας Το Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις για την εξεταστέα ύλη του Πανελλαδικά Εξεταζόμενου μαθήματος της Βιολογίας Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, για το 2018

Έγγραφο 222487/Δ2/18-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας «[…] Η εξεταστέα ύλη της … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο Η Άλγεβρα και η Γεωμετρία δεν αποτελούν κλάδους των Μαθηματικών και θα πρέπει να διδάσκονται από τον ίδιο καθηγητή

Έγγραφο 222580/Δ2/18-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας Το μάθημα των Μαθηματικών και … ➜ περισσότερα

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης είναι διατάκτες πιστώσεων για τις λειτουργικές ανάγκες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, για τα οικονομικά των σχολικών αγώνων, των μαθητικών κατασκηνώσεων και των σχολικών μονάδων εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, της περιοχής αρμοδιότητάς τους Με τροποποίηση της ΥΑ που καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των οργάνων της εκπαίδευσης

Απόφαση 207153/Υ1/27-11-2017 (ΦΕΚ 4340/Β/13-12-2017) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση της υπ’ … ➜ περισσότερα

Χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών στα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών Οι προβλεπόμενες συνδικαλιστικές άδειες χορηγούνται μετ’ αποδοχών

Έγγραφο 221297/Ε1/18-12-2017 (ΑΔΑ: 7Ν2Λ4653ΠΣ-ΘΗ2) του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σειρά … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις για την διδακτέα-εξεταστέα ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Υγιεινή» των ΕΠΑΛ Κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Έγγραφο Φ6/215168/Δ4/7-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν … ➜ περισσότερα

Διορθώσεις σε βιβλία πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑΛ

Έγγραφο Φ6/215191/Δ4/7-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια των σχετικών εισηγήσεων … ➜ περισσότερα

Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2017-2018

Εγκύκλιος Φ5/220768/Δ4/14-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας Για τον συντονισμό της διδασκαλίας … ➜ περισσότερα

Ένταξη των αποφοίτων του τμήματος «Δημόσιας Διοίκησης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προεδρικό διάταγμα 151/4-12-2017 (ΦΕΚ 193/Α/13-12-2017, ΑΔΑ:Ω4ΒΒ4653ΠΣ-ΡΚΨ) 1.α. Οι απόφοιτοι του … ➜ περισσότερα

Ίδρυση κλάδου εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ41-Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης και καθορισμός τυπικών προσόντων διορισμού Αφορά στους αποφοίτους της Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας

Προεδρικό διάταγμα 150/29-11-2017 (ΦΕΚ 193/Α/13-12-2017, ΑΔΑ:ΩΕ784653ΠΣ-Λ2Σ) Ιδρύεται κλάδος εκπαιδευτικού προσωπικού … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο