Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

ΑΔΑ: 7ΤΣ14653ΠΣ-Σ4Ω – Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) για το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 142786/Ε2/30-8-2017 του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών Νέα ΚΥΑ με ισχύ από το σχολικό έτος 2017-2018

Κοινή απόφαση 139654/ΓΔ4/23-8-2017 (ΦΕΚ 2985/Β/30-8-2017) των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικά με την επιλογή των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων, ΕΚ και τομεαρχών ΕΚ Αιτήσεις υποψηφιότητας από 1-9-2017 έως και 4-9-2017

Εγκύκλιος Φ.361.22/70/141867/E3/29-8-2017 (ΑΔΑ:60ΝΑ4653ΠΣ-Τ5Α) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της αριθμ. … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Δηλώσεις προτίμησης περιοχών πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων (εκτός των Μουσικών) Από την Παρασκευή 25-8-2017 έως και την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

Εγκύκλιος 140878/Ε2/25-8-2017 (ΑΔΑ:ΩΗ4Γ4653ΠΣ-ΠΤΗ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … Διαβάστε περισσότερα…

 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  6
  Shares

Αποσπάσεις,τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών ΔΕ από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ/ΣΜΕΑΕ για το έτος 2017-2018

Απόφαση 140897/Ε2/25-8-2017 του Υπουργείου Παιδείας Α. Αποσπούμε για το έτος … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ Για το διδακτικό έτος 2017-2018

 Απόφαση 140898/Ε2/25-8-2017 του Υπουργείου Παιδείας Α. Ανακαλούμε την υπ΄ αριθμ. … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Επιστολή προς τους γονείς και κηδεμόνες ενόψει της λειτουργίας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Φλώρινας

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μήνυμα του Διευθυντή της ΔΔΕ Φλώρινας για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή των μαθητών … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ.

Απόφαση Φ. 361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017 (ΦΕΚ 2908/Β/23-8-2017) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε τη … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Εκδόθηκε η ΥΑ που καθορίζει τη διαδικασία δήλωσης περιοχών από τους υποψήφιους αναπληρωτές Η προθεσμία της δήλωσης περιοχών θα καθοριστεί με εγκύκλιο που θα εκδοθεί μετά την οριστικοποίηση των πινάκων από το ΑΣΕΠ

Απόφαση 139940/Ε2/24-8-2017 (ΦΕΚ 2920/Β/24-8-2017, ΑΔΑ:ΩΨΤΜ4653ΠΣ-ΩΥ5) του Υπουργείου Παιδείας Καλούμε τους … Διαβάστε περισσότερα…

 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

Τομείς – Ειδικότητες ανά ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) όλης της χώρας Μετά από τις διορθώσεις, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις

Έγγραφο Φ20/139823/Δ4/23-8-2017 (ΑΔΑ: ΨΞΙΡ4653ΠΣ-9Ω3) του Υπουργείου Παιδείας Σας αποστέλλουμε εγκύκλιο, … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Αστυνομικές Σχολές κατά 2017-2018, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2017

Κοινή απόφαση 6000/2/251-α’/27-7-2017 (ΦΕΚ 2863/Β/21-8-2017, ΑΔΑ: ΨΓΚΔ465ΧΘ7-ΨΩ0) των υπουργείων Εσωτερικών, … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εντός ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018

Απόφαση 4862/23-8-2017 (ΑΔΑ: ΨΤ4Ε4653ΠΣ-ΙΨΡ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αποσπούμε τους … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ή αποσπάσθηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ ή/και ΚΕΔΔΥ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Από 23-08-2017 μέχρι και 01-09-2016 και ώρα 15:00 μ.μ.

Καλούνται να καταθέσουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων τοποθέτησης για το διδακτικό έτος … Διαβάστε περισσότερα…

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ Από 23-08-2017 μέχρι και 01-09-2017 και ώρα 15:00 μ.μ.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στο σχολείο … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο