Προσωρινή Διάθεση Εκπαιδευτικού

Έγγραφο 5509/30-09-2016 (ΑΔΑ: Ω44Φ4653ΠΣ-ΦΜ1) – Προσωρινή Διάθεση Εκπαιδευτικού. (αφορά στον εκπαιδευτικό … Διαβάστε περισσότερα…

Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τις αλλαγές στη διδακτέα ύλη των μαθημάτων του Γυμνασίου και Λυκείου

Έγγραφο 163312/Δ2/4-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί ότι στην … Διαβάστε περισσότερα…

Διάθεση εκπαιδευτικών σε Δημόσια ΙΕΚ Είναι υποχρεωτική για την κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Έγγραφο 163352/4-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Η διάθεση, ολική ή μερική, … Διαβάστε περισσότερα…

Κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σύμφωνα με το ν. 4415/2016 Ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να τοποθετηθούν

Εγκύκλιος 163629/ΓΔ4/4-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας με θέμα : Διευκρινίσεις ως … Διαβάστε περισσότερα…

Τα εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2016 στην Δυτική Μακεδονία

Απόφαση 6560/4-10-2016 (ΑΔΑ:6ΦΤ74653ΠΣ-Ζ52) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Ορίζουμε τα εξεταστικά … Διαβάστε περισσότερα…

11ος Εθνικός Διαγωνισμός έργων eTwinning Η περίοδος υποβολής των έργων είναι από 4 έως και 10 Οκτωβρίου 2016

Για την αναγνώριση των καλύτερων έργων eTwinning από πλευράς ελληνικών … Διαβάστε περισσότερα…

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Φλώρινας Για τις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016

Έγγραφο 5542/4-10-2016 (ΑΔΑ: 73734653ΠΣ-190) της ΔΔΕ Φλώρινας – Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών … Διαβάστε περισσότερα…

Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Έγγραφο 5511/30-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΤΘΧ4653ΠΣ-1ΡΥ) – Διαθέσεις Εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης … Διαβάστε περισσότερα…

Διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών και τροποποιήσεις διαθέσεων

Έγγραφο 5508/30-09-2016 (ΑΔΑ: 93Α84653ΠΣ-ΞΙΖ) – Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού … Διαβάστε περισσότερα…

Διευκρίνιση σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας μαθημάτων επιλογής Α’ και Β’ τάξης των ΕΠΑΛ

Έγγραφο Φ8/162536/Δ4/3-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σε απάντηση των ερωτημάτων που … Διαβάστε περισσότερα…

Ανάρτηση οριστικού πίνακα ΕΒΠ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 2016-2017 Μετά την κύρωσή τους από το ΑΣΕΠ

Έγγραφο με ΑΔΑ : 7ΑΖΝ4653ΠΣ-ΦΦ2 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Ο … Διαβάστε περισσότερα…

Έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών Πρέπει να γίνεται πλήρης και όχι δειγματοληπτικός

Εγκύκλιος 3161/3-10-2016 (ΑΔΑ:69Ψ14653ΠΣ-ΦΗΞ) του Υπουργείου Παιδείας Ο δειγματοληπτικός έλεγχος δε … Διαβάστε περισσότερα…

Αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών στις Δομές για την Εκπαίδευση των Προσφύγων Από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016

Απόφαση 161729/E2/3-10-2016 (ΦΕΚ 3168/Β/3-10-2016, ΑΔΑ:ΨΓΚ64653ΠΣ-ΒΡ6) του Υπουργείου Παιδείας Συμπλήρωση της … Διαβάστε περισσότερα…

Προσλήψεις 431 αναπληρωτών για τα μουσικά σχολεία Ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 4 έως και την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016

Απόφαση 163736/Ε2/4-10-2016 (ΑΔΑ:69ΣΝ4653ΠΣ-Ψ48) του Υπουργείου Παιδείας Ανακοινώθηκαν σήμερα οι οριστικοί … Διαβάστε περισσότερα…

Τοποθέτηση Υποδιευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας

Έγγραφο 5423/28-09-2016 (ΑΔΑ: ΨΦΨΨ4653ΠΣ-ΒΘΛ) – Τοποθέτηση Υποδιευθυντή του 1ου Γυμνασίου … Διαβάστε περισσότερα…

Διαθέσεις για συμπλήρωση και τροποποιήσεις τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Έγγραφο 5486/30-09-2016 (ΑΔΑ: 70ΜΕ4653ΠΣ-6ΛΗ) – Τροποποίηση Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου. … Διαβάστε περισσότερα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο