Απολυτήριες – πτυχιακές εξετάσεις και απόκτηση πτυχίου μαθητών ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006 σχολικού έτους 2014-2015

Εγκύκλιος 174277/Δ4/2-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Εν αναμονή της έκδοσης της … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Υπολογισμός χρόνου άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας Όταν η άδεια δίνεται με τις διατάξεις του Ν.4075/2012

Εγκύκλιος 175050/Ε1/3-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μετεγγραφές μαθητών από και προς ελληνικά σχολεία του εξωτερικού Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται

Εγκύκλιος Φ.814.13/174236/Η2/2-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με το ζήτημα της … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ποιοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με Αρ. Πρωτ.: 173476/Ζ1/30-10-2015 εγκύκλιο του … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακλήσεις και νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 173702/Γ1/2-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας 1. Αποσπούμε συμπληρωματικά μετά από … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακλήσεις και νέες αποσπάσεις και εκπαιδευτικών σε Βιβλιοθήκες Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 173719/Γ1/2-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας 1. Αποσπούμε συμπληρωματικά μετά από … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •