Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ 2015-2016 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο

Εγκύκλιος Φ.251/177456/Α5/5-11-2015 (ΑΔΑ:7Ι6Ξ4653ΠΣ-Θ36) του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις διατάξεις … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τον Έλεγχο του Καπνίσματος Μέχρι 25 Νοεμβρίου 2015 η υποβολή των έργων

Έγγραφο 176176/Δ2/4-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) της ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας

Απόφαση 6126/3-11-2015 (ΑΔΑ:ΒΧΖΕ4653ΠΣ-Ο3Ω) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Συγκροτούμε τη Δευτεροβάθμια … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προσλήψεις 151 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου στα μουσικά σχολεία για το 2015-2016 Ανάληψη υπηρεσίας από 5 έως και 6-11-2015

Απόφαση 176917/Ε2/05-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΨΛ84653ΠΣ-ΓΔΓ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προσλήψεις 318 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από 5 έως και 6-11-2015

Απόφαση 176924 /Ε2/5-11-2015 (ΑΔΑ:7ΧΔΧ4653ΠΣ-ΖΑΣ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προσλήψεις 219 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από 5 έως και 6-11-2016

Απόφαση 176920/Ε2/05-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΟΑ34653ΠΣ-69Π) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

12ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2016

Εγκύκλιος Φ15/173574/Δ2/2-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Απολυτήριες – πτυχιακές εξετάσεις και απόκτηση πτυχίου μαθητών ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006 σχολικού έτους 2014-2015

Εγκύκλιος 174277/Δ4/2-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Εν αναμονή της έκδοσης της … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Υπολογισμός χρόνου άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας Όταν η άδεια δίνεται με τις διατάξεις του Ν.4075/2012

Εγκύκλιος 175050/Ε1/3-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μετεγγραφές μαθητών από και προς ελληνικά σχολεία του εξωτερικού Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται

Εγκύκλιος Φ.814.13/174236/Η2/2-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με το ζήτημα της … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ποιοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με Αρ. Πρωτ.: 173476/Ζ1/30-10-2015 εγκύκλιο του … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακλήσεις και νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 173702/Γ1/2-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας 1. Αποσπούμε συμπληρωματικά μετά από … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακλήσεις και νέες αποσπάσεις και εκπαιδευτικών σε Βιβλιοθήκες Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 173719/Γ1/2-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας 1. Αποσπούμε συμπληρωματικά μετά από … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο