Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας αφίσας Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου 2015

Έγγραφο Φ15/173576/Δ2/2-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

«Ακολούθησε τον Οδυσσέα» Μια νέα ιστοσελίδα Υπουργείου Πολιτισμού με υποστηρικτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές

Ο ταξιδευτής Οδυσσέας θα σας οδηγήσει σε ένα συναρπαστικό ταξίδι … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το 2015-2016 Δεν προβλέπονται υπερωρίες

Εγκύκλιος 178852/ΓΔ4/6-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΛ8Ξ4653ΠΣ-Ω8Ρ) του Υπουργείου Παιδείας Κατά τη σχολική χρονιά … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΙΕΚ Για άσκηση διοικητικού έργου κατά το σχ. έτος 2015-2016

Απόφαση 177444/Ε2/5-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε για άσκηση διοικητικού έργου … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού της Α΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος Φ3/177559/Δ4/5-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Οδηγίες που αφορούν στη διδασκαλία … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για τους καθηγητές που διδάσκουν μαθήματα ηλεκτρονικών Προγραμματισμός και εφαρμογές μικροελεγκτών στην διδακτική πράξη. Αξιοποίηση της αναπτυξιακής πλατφόρμας του Arduino, ως εκπαιδευτικό εργαλείο

Έγγραφο 1926/5-11-2015 του σχολικού συμβούλου Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς Φυσικούς – … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Δεν προβλέπεται υπερωριακή απασχόληση για τους αναπληρωτές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Έγγραφο 177546/Ε2/5-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση της ΥΑ για τις αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων Αφορά στις μετεγγραφές φοιτητών

Απόφαση 167348/Ζ1/21-10-2015 (ΦΕΚ 2361/Β/4-11-2015) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την υπ’ … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ 2015-2016 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο

Εγκύκλιος Φ.251/177456/Α5/5-11-2015 (ΑΔΑ:7Ι6Ξ4653ΠΣ-Θ36) του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις διατάξεις … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τον Έλεγχο του Καπνίσματος Μέχρι 25 Νοεμβρίου 2015 η υποβολή των έργων

Έγγραφο 176176/Δ2/4-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) της ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας

Απόφαση 6126/3-11-2015 (ΑΔΑ:ΒΧΖΕ4653ΠΣ-Ο3Ω) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Συγκροτούμε τη Δευτεροβάθμια … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προσλήψεις 151 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου στα μουσικά σχολεία για το 2015-2016 Ανάληψη υπηρεσίας από 5 έως και 6-11-2015

Απόφαση 176917/Ε2/05-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΨΛ84653ΠΣ-ΓΔΓ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προσλήψεις 318 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από 5 έως και 6-11-2015

Απόφαση 176924 /Ε2/5-11-2015 (ΑΔΑ:7ΧΔΧ4653ΠΣ-ΖΑΣ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προσλήψεις 219 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από 5 έως και 6-11-2016

Απόφαση 176920/Ε2/05-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΟΑ34653ΠΣ-69Π) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

12ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2016

Εγκύκλιος Φ15/173574/Δ2/2-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •