Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών «Open Education Europa Teachers Contest» Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 31-10-2015

Ο διαγωνισμός “Οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που σου δείχνουν … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Νέος τρόπος υποβολής αιτημάτων για εξοπλισμό από σχολεία Μέσω της "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ"

Η ΚτΥπ ΑΕ που δημιουργήθηκε το Νοέμβριο 2013 είναι το … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οι προδιαγραφές των εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2015

Συμπερασματικά, μετά τους παραπάνω ελέγχους, αν κανείς συγκεντρώσει: Α) από … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη 385 αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για την Παράλληλη Στήριξη για το 2015-2016 Οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από τη 26 έως και 27 Οκτωβρίου 2015

Απόφαση 170327/Ε2/26-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΒΥ94653ΠΣ-73Δ) του Υπουργείου Παιδείας Πρόσληψη 385 εκπαιδευτικών Β/θμιας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διαχείριση της Διδακτέας-Εξεταστέας ύλη των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Ημερησίου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος 166741/Δ2/20-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διαμόρφωση των αρχών και των αναπτυξιακών δομών της Φυσικής Αγωγής με προσανατολισμό στην υγεία, βασισμένη στη συγκριτική ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την καθιέρωση ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου (SHAPE) Ομάδας Εργασίας στο ΥΠΠΕΘ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Sport

Αποφάσεις 161574/Δ5/13-10-20145 (ΦΕΚ 747/ΥΟΔΔ/21-10-2015) και 161561/Δ5/13-10-2015 (ΦΕΚ 748/ΥΟΔΔ/21-10-2015) του Υπουργείου … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία στη διάρκεια … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και διαρκεί τριάντα (30) ημέρες

Απόφαση 161107/Ζ1/13-10-2015 (ΦΕΚ 2255/Β/20-10-2015) του Υπουργείου Παιδείας Οι αιτήσεις για … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακαλείται η πρόσληψη και η προϋπηρεσία αναπληρωτών αν αυτές πραγματοποιήθηκαν παρανόμως Περίπτωση αναπληρωτή που ήταν συνταξιούχος

Έγγραφο 167794/Ε2/21-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Με βάση το περιεχόμενο των … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ στα ΣΔΕ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση Κ1/167082/20-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΗΞΕ4653ΠΣ-ΑΣ0) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε συμπληρωματικά για το … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες Για το σχολικό έτος 2015-2016

 Απόφαση 166781/Ε2/20-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Χρηματοδότηση των σχολείων για κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών Κατανομή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015

Απόφαση 36698/20-10-2015 (ΑΔΑ:Ω8ΝΥ465ΦΘΕ-6Φ4) του Υπουργείου Εσωτερικών Α. Κατανέμουμε, από τον … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στο Β’ επιπέδου ΤΠΕ Για τις εξετάσεις πιστοποίησης Ιουνίου - Ιουλιου 2014 και Μαΐου - Ιουλίου 2015

Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα πιστοποίησης Β’ επιπέδου ΤΠΕ για τους εκπαιδευτικούς … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη 56 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής διαφόρων κλάδων Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 167211/Ε2/21-10-2015 (ΑΔΑ:73ΖΜ4653ΠΣ-ΝΟΩ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη 236 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 167199/Ε2/21-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΩΗ14653ΠΣ-Π5Τ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για τις ανάγκες των δομών Ειδικής Αγωγής της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας για το 2015-2016 Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Απόφαση 5669/19-10-2015 (ΑΔΑ:640Η4653ΠΣ-Ψ5Ψ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Προσλαμβάνουμε … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ο προσωρινός τελικός πίνακας με τα μόρια των υποψηφίων Διευθυντών του Γυμνασίου Λεχόβου Ενστάσεις μέχρι 20-10-2015

Έγγραφο 5275/16-10-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο