Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 133827/Ε2/27-8-2015 του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε Καλλιτεχνικά Σχολεία Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 134012/E2/27-8-2015 του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε Μουσικά Σχολεία για το 2015-2016 Γενικών και Μουσικών ειδικοτήτων

Απόφαση 134037/Ε2/27-8-2015 του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 133888/Κ1/27-8-2015 (ΑΔΑ:7Ζ6Υ465ΦΘ3-0ΒΥ) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε για το σχολικό … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικά με τις εκπαιδευτικές άδειες για το σχ. έτος 2015-2016 Επιτρέπεται η χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές μόνο στους υποτρόφους του Ι.Κ.Υ.

Εγκύκλιος 133857/E2/27-8-2015 (ΑΔΑ:78ΖΨ465ΦΘ3-2ΓΗ) του Υπουργείου Παιδείας Λαμβάνοντας υπόψη τη συσταλτική … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η απόφαση – πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής 2015-2016

Απόφαση 132811/E1/25-8-2015 (ΦΕΚ 1844/Β/26-8-2015, ΑΔΑ:7ΓΖΩ465ΦΘ3-Ι6Χ) του Υπουργείου Παιδείας Καλούμε τους … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η απόφαση – πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων κλάδων Μουσικών 2015-2016

Απόφαση 132815/E2/25-8-2015 (ΦΕΚ 1843/Β/26-8-2015, ΑΔΑ:6ΕΙ5465ΦΘ3-Ξ93) του Υπουργείου Παιδείας Καλούμε τους … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η απόφαση – πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων 2015-2016

Απόφαση 132812 /E2/25-8-2015 (ΦΕΚ 1842/Β/26-8-2015, ΑΔΑ:6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α) του Υπουργείου Παιδείας Καλούμε … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακλήσεις μετατάξεων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση

Απόφαση 115267/Ε1/17-07-2015 (ΦΕΚ 871/Β/25-8-2015, ΑΔΑ:Ψ66Μ465ΦΘ3-Α4Χ) του Υπουργείου Παιδείας Ανακαλούμε, κατόπιν … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Καλλιτεχνικών Σχολείων Ισχύει από το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 132127/Δ2/24-8-2015 (ΦΕΚ 1840/Β/26-8-2015, ΑΔΑ:Ψ75Ρ465ΦΘ3-ΚΩΤ) του Υπουργείου Παιδείας I. Καθορίζουμε … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακλήσεις, τροποποιήσεις και νέες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση 133369/Ε2/26-8-2015 (ΑΔΑ:ΩΒΣΕ465ΦΘ3-ΦΥΦ) του Υπουργείου Παιδείας Α. Ανακαλούμε την υπ’ … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Απόφαση 133380/Θ2/26-8-2015 (ΑΔΑ:Ψ06Ν465ΦΘ3-Ψ5Θ) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε για το σχολικό … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

Απόφαση 133378/Θ2/26-8-2015 (ΑΔΑ:Ω0ΦΟ465ΦΘ3-ΨΑΖ) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε για το διδακτικό … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ι.Ε.Π. Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 133308/E2/26-8-2015 του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Επιτυχόντες μαθητές και μαθήτριες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Από τα σχολεία του Νομού Φλώρινας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ονομαστικά στοιχεία επιτυχόντων μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τα σχολεία … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι μετατάξεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις

Απόφαση 127046/Γ1/7-8-2015 (ΦΕΚ 857/Γ/25-8-2015, ΑΔΑ:ΩΞΨΟ465ΦΘ3-ΜΧΞ) του Υπουργείου Παιδείας Με την … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Παράταση Αποσπάσεων των Εκπαιδευτικών Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Έγγραφο 132594/Κ1/25-8-2015 (ΑΔΑ:ΩΨΑΩ465ΦΘ3-ΝΜΓ) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη παράταση της … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο