Υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 2014-2015

Εγκύκλιος 207553/Θ2/19-12-2014 (ΑΔΑ:7ΛΩΙ9-9ΒΑ) του Υπουργείου Παιδείας Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης … Διαβάστε περισσότερα…

Προσλήψεις 37 αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για παράλληλη στήριξη

Απόφαση 212066/Ε2/29-12-2014 (ΑΔΑ:63ΡΕ9-ΗΕΥ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Έγγραφο 207146/K1/18-12-2014 (ΑΔΑ:Ω9ΘΨ9-ΩΤΕ) του Υπουργείου Παιδείας (Ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις … Διαβάστε περισσότερα…

Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15-10-2014 Υ.Α., (2863 Β΄), «Καθορισμός της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑΛ για το 2014-2015

Απόφαση 186036/Δ4/24-11-2014 (ΦΕΚ 3157/Β/2014, ΑΔΑ:7Χ959-ΗΙΜ) του Υπουργείου Παιδείας Συμπληρώνουμε την … Διαβάστε περισσότερα…

Συγκρότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ)

Απόφαση 551/206635/Ε3/18-12-2014 (ΑΔΑ:64ΛΒ9-430) του Υπουργείου Παιδείας Συγκροτούμε το Κεντρικό Υπηρεσιακό … Διαβάστε περισσότερα…

Οι αποζημιώσεις των μελών των Επιτροπών Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (Ενδοσχολικής Βίας)

Κοινή υπουργική απόφαση 2/84730/ΔΕΠ/8-12-2014 (ΦΕΚ 794/Υ.Ο.Δ.Δ./16-12-2014) Καθορισμός αποζημίωσης μελών των … Διαβάστε περισσότερα…

Ανακλήσεις υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Δ/θμιας εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια εκπαίδευση

Απόφαση 206901/Ε1/18-12-2014 (ΦΕΚ 1775/Γ/30-12-2014, ΑΔΑ:ΩΛ2Λ9-ΥΒΞ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο … Διαβάστε περισσότερα…

Έλεγχος γνησιότητας τίτλων και δικαιολογητικών

Έγγραφο 204454/Γ1/16-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις διατάξεις του … Διαβάστε περισσότερα…

Επιμόρφωση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν για Παράλληλη Στήριξη 2014-2015

Έγγραφο 11319/17-12-2014 της ΕΥΕ ΕΔ του Υπουργείου Παιδείας Επιμόρφωση εκπαιδευτικών … Διαβάστε περισσότερα…

Ορισμός Ελληνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης eTwinning 2015

Απόφαση 205066/Δ1/16-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΑΒΡ9-406) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε: Τη συμμετοχή στελεχών … Διαβάστε περισσότερα…

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών στο ΚΥΣΔΕ

Απόφαση 540/205465/E3/17-12-2014 (ΑΔΑ:7ΔΚΜ9-5ΙΕ) του Υπουργείου Παιδείας Α.   Ορίζουμε τη … Διαβάστε περισσότερα…

Η Χριστουγεννιάτικη γορτή του ΕΕΕΕΚ Φλώρινας

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Φλώρινας σας προσκαλεί … Διαβάστε περισσότερα…

ΑΣΕΠ – Νέοι πίνακες διάθεσης των τελούντων σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών

Δελτίο τύπου (17-12-2014) του ΑΣΕΠ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ … Διαβάστε περισσότερα…

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διευκόλυνση μετακίνησης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές

Εγκύκλιος 204245/Ε2/16-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Ο εκπαιδευτικός που δύναται να … Διαβάστε περισσότερα…

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού Μαθηματικών Ο ΘΑΛΗΣ 2014

Οι επιτυχόντες των Γυμνασίων και Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας … Διαβάστε περισσότερα…

Οι πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης

Ενστάσεις από 15-12-2014 έως και 31-12-2014 Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας … Διαβάστε περισσότερα…

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο

Έγγραφο 1317/11-12-2014 της Σχολικής Συμβούλου Η τεχνολογική εκπαίδευση στο γυμνάσιο … Διαβάστε περισσότερα…

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο