1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη Θα υλοποιηθεί από τις 12 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 2 Απριλίου 2021

Έγγραφο Φ15/109096/Δ2/24-08-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΑΙΘ εγκρίνει τον Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο: «1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη» του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας ΑΜΚΕ, Δ.Τ. Envolve Entrepreneurship Greece που απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021 και θα υλοποιηθεί από τις 12 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 2 Απριλίου 2021.

Οι μαθητές Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων εκτός του νομού Αττικής, εάν δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης, θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στόχος του ανωτέρω διαγωνισμού είναι να δώσει το ερέθισμα στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα, θέτοντας την προστασία του περιβάλλοντος και την προοπτική ανάπτυξης των επόμενων γενεών στο επίκεντρο της στρατηγικής τους

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

Διαβάστε το έγγραφο

Περισσότερες πληροφορίες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27-11-2020

Σύμφωνα με το Φ15/160763/Δ2/24-11-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ:

“…… παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής για τον Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο: «1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη»”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ενημέρωση 15/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 26/12/1966(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]