1ος Διαγωνισμός Κατασκευής Μηχανισμών από Ανακυκλώσιμα Υλικά

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “ΑΡΧΙΜΙΔΗΣ ΙΙΙ” “Τεχνο-Ανακύκλωση: Ανάπτυξη διαδραστικής μεθοδολογίας καλλιέργειας της δημιουργικής σκέψης, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, διδασκαλίας και απομυθοποίησης της επιστήμης, κατασκευάζοντας πειραματικές συσκευές από ανακυκλώσιμα υλικά”, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου www.technorecycle.gr διαγωνισμός με τίτλο: “Από την κούπα του Πυθαγόρα, κατασκευάστε, με ανακυκλώσιμα υλικά, το ξυπνητήρι του Πλάτωνα“.

H παρούσα έρευνα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ”. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και συντονίζεται από το ΤΕΙ Πειραιά.

Πρωταρχικοί στόχοι του έργου είναι:
– Να προωθήσει την καινοτομία στο πλαίσιο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
– Να ωθήσει τους εκπαιδευτικούς, και μέσα από αυτούς τους μαθητές, στην απομυθοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας και να προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο τεχνολογικής έκφρασης όπως επίσης και μία μεθοδολογία βιωματικής εκπαίδευσης πάνω σε βασικές αρχές της επιστήμης.
– Να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς, και μέσα από αυτούς τους μαθητές, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επαναχρησιμοποίηση απαξιωμένων υλικών και στην ανακύκλωση.
– Να διεγείρει τη δημιουργική σκέψη των εκπαιδευτικών και να προσφέρει έναν πλήρως διαδραστικό-βιωματικό τρόπο εκπαίδευσης, έκφρασης και δημιουργίας στον οποίο οι Η/Υ και η πληροφορική δεν αποτελούν το βασικό μέσο μεταφοράς και διάχυσης της πληροφορίας.
– Να συμβάλει στην εκπαιδευτική έρευνα που διεξάγεται για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, διδασκαλίας και απομυθοποίησης της επιστήμης και βιωματικής ευαισθητοποίησης στην επαναχρησιμοποίηση, στην ανακύκλωση και στην προστασία του περιβάλλοντος.
– Να προσφέρει την επιστημονική γνώση ως εκπαιδευτικό παιχνίδι που θα μπορεί να απευθυνθεί προς όλα τα κοινωνικά στρώματα, συμβάλλοντας στην καθιέρωση της εκπαίδευσης χωρίς σύνορα και κοινωνικοοικονομικούς φραγμούς
– Να δημιουργήσει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό διαδραστικό «εργαλείο» διδασκαλίας και απομυθοποίησης της επιστήμης και της τεχνολογίας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Στο διαγωνισμό μπορούν να στείλουν τις εργασίες τους μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και φοιτητές. Δείτε τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού στο www.technorecycle.gr Σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τις διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που μπορούν να συμβάλουν στη μέγιστη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Α. Μπαλντούκας Καθηγητής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας,
Τμ. Μηχ. Τεχνολογίας Αεροσκαφών
e-mail: abald@teemail.gr
skype ID: antonios.baldoukas τηλ.: 0030 6972533991

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο