1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας


άκουσε το άρθρο

Αθήνα από 19 ως 22 Νοεμβρίου 2015

Το Τμήμα Ψυχολογίας και το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας σε συνεργασία με τον Κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 19-22 Νοεμβρίου, 2015.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να προσεγγίσει σφαιρικά τις σύγχρονες τάσεις της Σχολικής Ψυχολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στη διασύνδεση θεωρίας, έρευνας, εκπαίδευσης και πρακτικών εφαρμογών στο σχολικό πλαίσιο, στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση, στη διεπιστημονική συνεργασία και στη διασύνδεση σχολείων, φορέων και πανεπιστημίων για την παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών. Επιπλέον, το Συνέδριο αυτό φιλοδοξεί να αναδείξει καλές πρακτικές αξιολόγησης και παρέμβασης στο μαθησιακό και ψυχοκοινωνικό τομέα, προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης στη σχολική κοινότητα και διασύνδεσης σχολείων, πανεπιστημίων και φορέων.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει κεντρικές και προσκεκλημένες ομιλίες, συμπόσια, ανακοινώσεις και αναρτημένες εργασίες. Θα περιλαμβάνει θέματα για όλους τους τομείς ανάπτυξης, μάθησης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας, καθώς και θέματα λειτουργίας τάξεων και σχολικών μονάδων και παροχής σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης σεμινάρια εξειδικευμένης κατάρτισης (workshops) που θα απευθύνονται σε σχολικούς ψυχολόγους, στελέχη εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς. Το συνέδριο απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας και ειδικούς παιδαγωγούς που εργάζονται σε σχολεία και φορείς ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης και παρέμβασης, σε μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και στελέχη εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς.

Περισσότερες πληροφορίες

Share and Enjoy !
Shares