17ος Διεθνής Διαγωνισμός Σχεδίου και Ζωγραφικής «Joy of Europe»

Έγγραφο 48015/Δ2/23-3-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Η Γραμματεία Πολιτισμού του Δήμου Βελιγραδίου και το Παιδικό Πολιτιστικό Κέντρο Βελιγραδίου διοργανώνουν τον 17ο Διεθνή Διαγωνισμό Σχεδίου και Ζωγραφικής «Joy of Europe»

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και περιλαμβάνει κατηγορίες Γυμνασίου και Λυκείου. Το θέμα είναι ελεύθερο καθώς και η επιλογή της τεχνικής. Τα έργα που θα αποσταλούν δεν θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε πασπαρτού ή πλαίσιο. Δεν θα γίνουν δεκτά γλυπτά, κεραμικά, μωσαϊκά και άλλα παρόμοιων τεχνικών έργα που διατρέχουν κίνδυνο καταστροφής κατά τη μεταφορά τους. Οι διαστάσεις των έργων θα πρέπει να είναι 297X420 mm (μέγεθος χαρτιού A3). Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, να έχουν δημιουργεί από τους μαθητές το 2014 ή 2015 και να μην έχουν λάβει μέρος σε άλλους διαγωνισμούς η εκθέσεις. Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να λάβει μέρος αποστέλλοντας έως 20 έργα διαφορετικών δημιουργών. Τα έργα δεν θα επιστραφούν. Στην πίσω όψη κάθε έργου θα πρέπει να επικολληθεί φωτοτυπία του συνημμένου πίνακα, συμπληρωμένου με τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου Τα έργα που θα υποβληθούν δεν θα επιστραφούν. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών στον διαγωνισμό είναι η Ιουλίου 2015.

Διαβάστε το έγγραφο

Ο συνημμένος πίνακας

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο