14ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2018 – Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας Θα διεξαχθεί το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018

Έγγραφο Φ15/218672/Δ2/12-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Ο 14ος Πανελλήνιος Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) 2018 αφορά στους μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ. της χώρας και τον προκηρύσσει η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ).

O Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας, που διεξάγεται σε σύνδεση με τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (International Biology Olympiad – IBO), έχει ως σκοπό την επιλογή και την ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών της χώρας που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τη Βιολογία. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, αλλά και να συμμετάσχουν στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας.

Η πρώτη φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας θα διεξαχθεί το Σάββατο, 03 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9.30 π.μ, στα κατά τόπους σχολεία, που θα οριστούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εξεταστικά Κέντρα και θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες.

Η στελέχωση των Εξεταστικών Κέντρων θα γίνει από εθελοντές εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα απασχοληθούν χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από κάθε μαθητή χωριστά: ) μόνο για την τάξη φοίτησής του, με τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας – δήλωσης στην ιστοσελίδα του ΠΔΒ (www.pdbio.gr). Στη φόρμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, η τάξη φοίτησης, το σχολείο και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας. B) Κάθε μαθητής υποβάλλει τη δήλωση συμμετοχής του και γραπτώς στον Διευθυντή του σχολείου μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

{…}

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας: www.pdbio.gr . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να επικοινωνούν στο e-mail: pdbpev@gmail.com ή στο τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα στο έγγραφο

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο