11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων Από 13 έως 15 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα

Έγγραφο 193294/Δ2/13-11-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) διοργανώνει το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Βιοεπιστήμες στον 21ο Αιώνα».

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 13, 14 και 15 Δεκεμβρίου 2018 στο Κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου και μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:

{……}

Η συμμετοχή των ανωτέρω θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Για τη χορήγηση των αδειών για τη συμμετοχή στο συνέδριο ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) σε συνδυασμό με τις Φ353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 (Β΄ 2214) και Φ353.1/10/58660/Δ1/26-04-2013 (Β΄ 1186) ΥΑ συμπλήρωσης – τροποποίησης των αρμοδιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες http://www.pev.gr και http://11.pev.pev.gr.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο