11η διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Σχετικά με τις ώρες που θα διεξαχθεί η ψηφοφορία

Εγκύκλιος Φ.361.22/47/96772/E3/18-6-2015 (ΑΔΑ:ΩΛΟΑ465ΦΘ3-ΓΧΠ) του Υπουργείου Παιδείας

Όσον αφορά στη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διευκρινίζουμε συμπληρωματικά ότι:
α) Τα απογευματινά σχολεία θα ορίσουν συνεδρίαση και ψηφοφορία του Συλλόγου Διδασκόντων στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15:45 και 16:45
β) Τα E.K., τα οποία εξυπηρετούν τόσο το πρωινό όσο και το εσπερινό ωράριο, θα ορίσουν συνεδρίαση και ψηφοφορία του Συλλόγου Διδασκόντων στο χρονικό διάστημα μεταξύ 13:00 και 17:00.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο