10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων Στην Αθήνα στις 18, 19 και 20 Νοεμβρίου 2016


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 173315/Δ2/18-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σας γνωστοποιούμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (Π.Ε.Β.) διοργανώνει το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Βιοεπιστήμες στον 21ο Αιώνα».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, στις 18, 19 και 20 Νοεμβρίου 2016 και μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:

1) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ04.
2) Οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, κλάδου ΠΕ04.
3) Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δ/θμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ04.
4) Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ04.
5) Οι Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ.
6) Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας.
7) Ένας (01) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04 από κάθε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
8) Τέσσερα (04) μέλη Οργανωτικής Επιτροπής
9) Τέσσερις (04) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04 ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα επιλεγούν, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι, με κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η συμμετοχή των ανωτέρω θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Για τη χορήγηση των αδειών για τη συμμετοχή στο Συνέδριο ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) σε συνδυασμό με τις με αρ. πρωτ. Φ353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 (Β΄ 2214) και Φ353.1/10/58660/Δ1/26-04-2013 (Β΄ 1186) Υ.Α. συμπλήρωσης – τροποποίησης των αρμοδιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες http://www.pev.gr/ και http://10pev.pev.gr/ .

Διαβάστε το έγγραφο