Διακοπή μαθημάτων, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, στις πάσης φύσεως σχολικές μονάδες των Δήμων Αμυνταίου και Φλώρινας 27 και 28 Ιανουαρίου Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

—–

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την διακοπή των μαθημάτων των πάσης φύσεως σχολικών μονάδων του Δήμου Αμυνταίου και του Δήμου Φλώρινας, από την Πέμπτη 27-01-2022 έως και την Παρασκευή 28-01-2022, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣ∆ΟΥ

Α.Π.: οικ. 11709/26-01-2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο